Tur Ekle
Ara

Favorilerim : Lokasyon

Elmalı Sunağı-Kibele Açık Hava Tapınağı

Detaylar

Muğla’nın Ula İlçesi Gökova Beldesi’ne bağlı Elmalı Köyü’nde Ana Tanrıça Kibele için yapılan açık hava tapınağı yer almaktadır. Elmalı Sunağı olarak da adlandırılan tapınak, Kafalılar Köyü’ndeki Müslüman Mezarlığı’nın yakınındadır. Anadolu’da Ana Tanrıça Kibele kültü Frigya’da ortaya çıkmıştır. Kibele, Frigler tarafından tek ilahi varlık olarak kabul edilmiştir. Tanrıça kültü, Orta Anadolu’dan Batı Anadolu kıyılarındaki Yunan kolonilerine etki etmiştir.

Tapınağa ait izlere çeşitli büyüklükteki yan yana kayalar üzerinde rastlanmaktadır. Alan içinde her ana kaya öbeğinin üzerinde işlenme izi görülmektedir. Büyük bir kaya parçası yontularak doğu-batı doğrultusunda yedi basamak oluşturulmuştur. Bu basamaklara “Cennete giden yol” yazısı kazınmıştır. Diğer bir kayanın tepesi yontularak düzleştirilmiştir. Burada eskiden bir tanrıça putunun olduğu izlenimi vermektedir. Kayanın üzerinde sunu kanalı bulunmaktadır. Kayaların birçoğunda olasılıkla adak ve kutsal stellerin dikilmesi için oyulmuş geniş ve derin yivler vardır. Ana kaya parçasının en yüksek noktasında kırıklar ve bazı şekiller bulunan dikdörtgen kısmın bir altar olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca buradaki kayaların altında bir mağaranın varlığı saptanmıştır.

Elmalı Sunağı’nın bugüne kadar Karya bölgesinde bulunan en büyük açık hava tapınağı olduğu düşünülmektedir. Anadolu’nun ormanlarla kaplı dağlık ve kırsal kesimlerde bu tarzda kült merkezleri bulunmaktadır. Güneyinden eskiden bir akarsuyun bulunduğu bilinen tapınağın M.Ö. 500’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Galeri

Yorumlar - 1

İlk yorumu siz yapın...

Add Review

Puan Ver
Puanın
Buraya tıklayın veya yüklemek için resmi buraya bırakın

Location for : Listing Title