Tur Ekle
Ara

Favorilerim : Lokasyon

Detaylar

Alpaslan Mahallesi Gökalp Gündüz Caddesi’nde yer alan konak, dikdörtgen planlı ve iki katlı olarak H.1325 /M.1907-1908 yıllarında inşa edilmiştir. Konak, bahçenin güney kanadına yerleştirilmiştir. Evin güney cephesi sokağa bakmaktadır. Bu cephenin batı ucunda iki kanatlı ahşap kapıdan bahçeye girilmektedir.  Aynı zamanda, konağın sofasına doğrudan açılan sokak kapı da bulunmaktadır. Söz konusu kapı dışında güney cephenin alt katı sağır bırakılmıştır. Bu cephenin üst katında, ortada sofaya açılan pencere ile iki yanda yer alan odalara ait ikişer pencere vardır. Güney cephenin batısında iki kat boyunca yükselen baca çıkıntısı, altıgen biçimli örtüye sahip baca ile son bulur.

Konağın batı cephesinde, alt katın ortasında yuvarlak kemerli bir kapı açıklığı mevcuttur. Kapının iki yanında ise iki yan odanın ikişer kare biçimli pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu cephenin üst katında ise güney cephedeki sofa ve odaların pencere düzenini gösterir. Kuzey cephede merdiven sahanlığını aydınlatan küçük pencereler dışında alt kat sağır bırakılırken; bu cephenin üst katında iki yan odaların ortalarından baca çıkıntıları yükselen kepenkli ikişer pencereye yer verilmiştir.

Konutun ana giriş kapısı, doğu cephenin ortasında yer almaktadır. Çift kanatlı ahşap kapının iki yanında küçük boyutlu düz kepenkli kare pencereler açılmıştır. Bu cephenin üst katında ise odalara açılan dikdörtgen kepenkli düşey dikdörtgen pencereler ve kapalı iç sofaya ait basık kemerli pencere açıklığı mevcuttur. 

Konağın her iki katında iç sofanın köşelerinde birer odaya yer verilmiştir. Sofanın doğu ve batı kollarına eyvan biçiminde düzenlenmiştir. Sofanın kuzey yönüne katlar arasında geçişi sağlayan büyük bir ahşap merdiven inşa edilmiştir. Odalarda yüklük görünümlü dolapların gerisinde tuvalet ve banyo bölümleri sonradan yapılmıştır. Yapının restorasyonunun tamamlandığı süreçte, çıkan bir yangın sonucunda ikinci kez restorasyon geçirmiştir.

Bahçenin kuzey doğusunda tek katlı ve biri büyük, diğeri küçük iki mekânlı bir müştemilat vardır. Güney cephesinin ortasındaki iki kanatlı kapıdan müştemilatın büyük odasına girilir. Her iki mekânda da birer ocağa yer verilmiştir.

Galeri

Yorumlar - 1

İlk yorumu siz yapın...

Add Review

Puan Ver
Puanın
Buraya tıklayın veya yüklemek için resmi buraya bırakın

Location for : Listing Title