Tur Ekle
Ara

Favorilerim : Lokasyon

Detaylar

Ayazkıyı Mahallesi Alicin Caddesi Kerimler Çıkmazı numara 2’de yer alan dikdörtgen planlı ve tek katlı bir evdir. Yapı, çift kanatlı demir kapı ile girilen bahçenin doğu kanadına inşa edilmiştir. Ev, açık sofa ve sofanın doğusundaki yan yana üç mekândan oluşur. Yapının açık sofasının yer aldığı ön cephe bahçeye bakmaktadır. Kuzey cephede baca çıkıntısı bulunan evin güney cepheye bitişik bir müştemilatı mevcuttur. Doğu cephe sağır bırakılmıştır.

Batı cephenin ortasında yarım daire biçimli üç basamaklarla çıkılan sofanın, ahşap sütun ve iki yanda kavisli sütun başlıkları yenilenmiştir. Beyaz boya üzerine sarı renkte bitki motiflerinin işlendiği kalem işleriyle süslü başlıkları günümüze ulaşmamıştır. Yan odaların kapıları pahlanan duvar yüzeyine açılmıştır. Bu oda kapıları, ahşaptan çift kanatlı olarak yapılmıştır. Orta mekân sağındaki odanın kapısına bitişik tek kanatlı kapıya sahiptir. Yan odaların sofaya açılan ikişer düşey dikdörtgen pencereleri giyotinlidir. Pencerelerde aynı zamanda ahşap kepenk ve demir parmaklık kullanımı görülür. Kuzeydeki ve güneydeki odada ocak, dolaplar ve yüklük bulunur. Yüklükler, duvar boyunca uzanarak oda kapısının gerisinde son bulur. Serpenç ocak üzerinde ve sağır duvarda görülür. Güneydeki odanın orta oda ile sonradan açılan küçük bir kapıyla bağlantısı sağlanmıştır. Odalarda çıtakari tekniği ile oluşturulan ahşap tavan kullanılmıştır.

Müştemilat iki mekânlıdır. Müştemilatın batı cephesinde, tek kanatlı kapının yanı sıra biri küçük, diğeri büyük iki pencere hayata açılır. Müştemilatın güneyindeki mekân içinde ocağı bulunan bir mutfaktır. Mutfağın kuzeyinde ise sonradan yapılan tuvalet mekânı yer alır. Bu mekândan ayrıca evin güney odasına bir kapı açılmıştır.

Ula evlerinin olmazsa olmazı havuz çiçeklik duvarında bitişik yapılmıştır. Havuzun ön yüzünde yapım yılı olarak 1952 yazılıdır. Evin kuzeybatısında bahçe duvarına bitişik bir tuvalet mekânı da bulunmaktadır. Evin ayrıca depo amaçlı kullanılan ikinci bir müştemilatı da bahçenin kuzeybatısında yer almakta olup ön cephesi bir kapı ve pencereyle güneyindeki bahçeye açılmaktadır.

Galeri

Yorumlar - 1

İlk yorumu siz yapın...

Add Review

Puan Ver
Puanın
Buraya tıklayın veya yüklemek için resmi buraya bırakın

Location for : Listing Title