Tur Ekle
Ara

Favorilerim : Lokasyon

Detaylar

Ula ilçesi Ayazkıyı Mahallesi’ndeki Hüsam Reis/Hüsamettin Efendi Camii’nin diğer adı Müftüler Camii’dir. Muğla ve çevresinde Mevleviliğin yayılmasından önemli misyonu olan Şahidi Efendi’nin oğullarından Hüsamettin Efendi’nin (ö. H. 1026/M.1617) yaptırdığı camidir. Mevleviliğin Ula ve çevresinde benimsenmesini sağlayan Hüsamettin Efendi için bu caminin güneyinde bir türbe de inşa edilmiştir.

Batısında bir avlusu bulunan cami, dikdörtgen planlıdır. Caminin güney ve doğu cephesi yola bakmaktadır. Caminin güneybatısında minare yer almaktadır. Minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Bu minare, 1941 yılındaki depremde yıkıldıktan sonra Gölcüklü Hacı Mehmet Ali Ağa’nın eşi Zehra Hanım tarafından yaptırılmıştır. Minarenin kapısı avluya açılmaktadır. Avluda büyük bir şadırvan bulunmaktadır.

Batı cephedeki son cemaat yerinin kuzey ucunda bulunan kapıdan camiye girilmektedir. Ahşap direklerle desteklenen son cemaat yerinin zemini yerden yükseltilmiştir. Basık yuvarlak kemerli kapısının üzerinde dört satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır. Caminin, güney, doğu ve batı duvarında alt ve üst kat seviyelerinde ikişer pencere açıklığı vardır. Alt kat seviyesindeki pencere açıklıkları yuvarlak kemerli iken üst kat seviyesindekiler düşey dikdörtgen pencere açıklığı şeklindedir. Alt kat seviyesindeki pencereler daha büyük yapılmıştır. Caminin kuzey duvarında sadece bir pencere vardır. Yapının kuzey duvarında ahşap mahfile yer verilmiştir. Mahfile kuzeybatısındaki merdivenlerden çıkılmaktadır. Güney duvarının ortasındaki mukarnaslı mihrap yanlarda silmelerle hareketlendirilmiştir. Mihrap ve güneydoğuda yer alan duvara monte edilmiş olan vaaz kürsüsünün önüne sonradan korkuluk yapılmıştır. Ahşaptan yapılan minber ve müezzin mahfili vardır. Yapının kitabesinde H.998-999/ M.1589-1591 tarihlerinde Hüsam Reis tarafından yaptırıldığı yazılıdır.

 

Caminin kitabe metninin yazılışı şu şekildedir:

“İlahi kabul et bunun hacetin

Habibinle cennette kıl hem celis

Bir eksikli çün dedi tarihini

Acap Cuma etti Hüsam Reis

Sene H.998-999” (M.1589-1591)

Minarenin kitabe metninin yazılışı şu şekildedir:

“Gölcüklü Hacı Mehmet Ali Ağa haremi Zehra

Eyledi Hüsameddin Cami minaresini ihya

Kıl güfran ve şefaa nef-i ahir zaman içinde

Kıldı himmet-ihya Hacı Fatma Rüşdiya”

Galeri

Yorumlar - 1

İlk yorumu siz yapın...

Add Review

Puan Ver
Puanın
Buraya tıklayın veya yüklemek için resmi buraya bırakın

Location for : Listing Title