Tur Ekle
Ara

Favorilerim : Lokasyon

Detaylar

Havanalar Sokağı’nda büyük bir demir kapıdan evin bahçesine girilir. Bahçenin kuzey kanadına yapılmıştır. İki kat halinde inşa edilen yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup ön cephesinin ortasına eklenen iki kat boyunca yükselen beşgen çıkmalıdır. Her iki katta da kapalı orta sofanın iki yanında birer odası bulunur. Kiremitle kaplı çatı dört yönde uzun tutulan saçakla kuşatılmıştır.

Konağın yan cepheleri olan doğu ve batı cephesinde birer baca çıkıntısı bulunmaktadır. Beşgen çıkma, alt katta ve üst katta pencere açıklıkları üst katta ön yüzde ikişer diğer yüzlerde birer pencere yer alır. Aynı uygulama alt katta giriş açıklığı dışında görülmektedir.

Alt kat sofası ile üst kat sofasını birbirine bağlayan merdiven sofanın kuzey kanadına yapılmıştır. Alt katta merdiven açıklığı sonradan bir kapı ile kapatılmıştır. Ula evlerinin genelinde olduğu gibi batıdaki odada ocak mevcut olup ocağın iki yanındaki dolaplarla yer verilmiştir. Alt kat sofası ve odaları kirişli tavanla örtülüdür. Doğudaki odanın ocağının sağına sonradan açılan kapıdan sunta tavanlı bir odaya geçilir.

 Üst kat sofasının tavanı, çıtakari tekniğinde ahşap kaplamaya sahiptir. üst katta doğudaki odada yüklük, gusülhane ve lambalık nişinin yanı sıra bir ocak nişi de yer almaktadır. İki yönde dolanan serpençleri olan bu odanın sade bir tavanı vardır. Üst kat odalarından batıdaki ise ocağı ve ocağın yanında yer alan dolap yeri kapatılmıştır. Ocağın solundaki penceresi varlığını korumaktadır. Odayı iki yöne serpenç dolanır.

Bahçenin güneyinde çiçeklik duvarı ile bağlantılı bir havuz ile su kuyusu yer almaktadır. Evin doğu duvarına bitişik tek katlı bir müştemilatı vardır. Müştemilatın da ön cephesi avluya açılmaktadır Müştemilatın doğu ucunda Muğla bacalı bir ocak yer almaktadır.

Galeri

Yorumlar - 1

İlk yorumu siz yapın...

Add Review

Puan Ver
Puanın
Buraya tıklayın veya yüklemek için resmi buraya bırakın

Location for : Listing Title