Tur Ekle
Ara

Favorilerim : Lokasyon

Detaylar

Alpaslan Mahallesi Gökalp Gündüz Caddesi Numara 16’da yer alan konak, iki katlı ve dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Ev, bahçenin kuzey kanadına yapılmıştır. Kuzey kanattaki çift kanatlı ahşap kapıdan evin avlusuna girilir. Yapıda kapalı orta sofanın yanında birer oda her iki katta da uygulanmıştır. Hem kuzey hem de güney cephesinde aynı ölçülere sahip üçgen alınlıklı birer cumbası vardır. Ön cephenin alt katı küçük havalandırma açıklığı dışında sağır düzenlenmiş, üst katı ise orta sofaya ait cumba ile cumbanın iki yanındaki simetrik düzenlenen ikişer düşey dikdörtgen pencere yer almaktadır. Cumbanın ön yüzünde iki yan yüzlerinde birer pencere açıklığına yer verilmiştir. Bu cephenin pencereleri jaluzili kepenklidir.

Batı cephede sadece alt kattaki odaya ait havalandırma deliği vardır. Doğu cephenin alt katı müştemilata bitişikken; üst katında yükselen baca çıkıntısı iki baca ile son bulmaktadır. Baca çıkıntısının iki yanında doğudaki odaya ait birer pencere yer almaktadır. Güney cephenin ortasında konağın kapı açıklığı ile üst tarafında dikdörtgen cumba mevcuttur. Alt katın pencereleri demir parmaklıklıdır. Bu cephede alt ve üst katın pencereleri düz ahşap kepenklidir.

Alt kat sofası, merdiven sahanlığını da içinde barındırır. Batıdaki oda doğudaki odalara göre daha küçük tutulmuştur. Batıdaki odanın güneye bakan bir pencere açıklığı, batı duvarında ocağı ile sofaya açılan kapısı doğu duvarının ortasına açılmıştır. Karşısındaki büyük oda ise, doğu duvarında ocağı ve ocağın yanındaki müştemilata geçişi sağlayan kapı açıklığı vardır. Odanın güney duvarına açılan iki pencere açıklığı bulunmakta olup orta sofaya açılan kapısı yanında bulunan yüklüğü nedeniyle güneye doğru kaymıştır. Üst katta da odalardan batıdaki birer, doğudaki ikişer pencereyle hem sokağa hem de bahçeye açılmaktadır.

Müştemilat; avlunun kuzeydoğu köşesinde eve bitişik olarak yapılmıştır. Yamuk planlı ve kırma çatı ile örtülü yapı, içinde karşılıklı dolaplar ile bir tuvalet mekânı barındırmaktadır.

Çiçeklik duvarı ortasında oval bir süs havuzu yer almakta olup doğu batı yönünde uzanarak avluyu bahçeden ayırır. Bahçenin güney duvarına bitişik küçük bir havuz daha vardır. Bahçenin güneydoğu köşesinde kırma çatılı tek mekândan oluşan bir depo ile güneybatı köşesinde tuvalet bulunmaktadır.

Galeri

Yorumlar - 1

harika bir mimari, gezerken mest oldum

Add Review

Puan Ver
Puanın
Buraya tıklayın veya yüklemek için resmi buraya bırakın

Location for : Listing Title